Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Oferta zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2016/17 :
Angielski w turystyce.
Cudze chwalicie …..
Film i jego oblicza.
Język angielski i niemiecki w biznesie.
Laboratorium ludzkiego ciała.
Spotkania z X Muzą.
Z przyrodą w przyszłość.
Ameryka bez tajemnic.
Programować każdy może.
Zespół wokalno-instrumentalny.
Rowerowa szkoła - bezpiecznie i odpowiedzialnie na drodze"
Chemia wokół nas - domowe laboratorium
Wszystkim uczniom oferujemy wysoką jakość kształcenia w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które gwarantują rozwijanie zainteresowań, pasji, zdolności, poszerzają wiedzę, a także zapewniają naszym uczniom osiąganie sukcesów w wielu konkursach.
Powyższe zajęcia realizowane będą poprzez:
  • koło teatralne, na którym uczniowie poszerzają wiedzę na temat historii teatru, poznają „od kuchni” Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu, biorą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych aktorów, organizują wraz z opiekunami Międzygimnazjalny Konkurs Teatralny;
  • koło dziennikarskie, na którym zainteresowani uczniowie poznają warsztat dziennikarza i redagują gazetkę szkolną „Imperium 22”;
  • koła przedmiotowe,
  • „Klub 22”, w którym młodzież pod kierunkiem nauczycieli podejmuje wiele własnych inicjatyw i organizuje imprezy szkolne takie jak Otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona, konkurs „Nasz Karolek”, Mikołajki, Andrzejki, Walentynki.
  • Szkolny Klub Wolontariusza, dzięki któremu młodzież uczy się, jak mądrze i bezinteresownie pomagać innym poprzez realizację  wielu zadań charytatywnych,
  • E-Twining – program, w którym uczniowie realizują różne projekty we współpracy z europejskim szkołami.
  • Trzymaj formę - edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
  • Działania ekologiczne związane z ochroną środowiska i zdrowia ludzkiego.